NOTÍCIES
 
CURSOS i TALLERS
 
NOVETATS
 
Diagonal 400, 4t, 2a - 08037 Barcelona - Tel 93 458 29 75 / 93 532 04 83 - fax 93 458 29 75 - info@energimed.cat
ENERGIMED 2007 SLP - NIF B-63148142 - Incrita en el registre mercantil de Barcelona Tomo 39742, foli 0052 , full B-353207