BARCELONA
Av. Diagonal 400, 4t, 2a
08037 Barcelona
Tel 93 458 29 75 / 93 532 04 83
fax 93 458 29 75 - info@energimed.cat

SANT ADRIÀ

C/Velàzquez 3, local
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel 93 021 85 17 / 600 20 67 17 santadria@energimed.cat
 
NOTÍCIES
 
CURSOS i TALLERS
 
NOVETATS
 
ENERGIMED 2007 SLP - NIF B-63148142 - Incrita en el registre mercantil de Barcelona Tomo 39742, foli 0052 , full B-353207